Speed Gear

Speed Gear 7.2

Adjusts the speed of processes in games
คะแนนผู้ใช้
4.2  (66 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
7.2.0 (ลองดู)
นักพัฒนา:
softcows
Hack the speed of compatible games to adjust the gameplay experience, optimize difficulty or synchronize the older games with the current processing speed of your computer. The program uses hotkeys and provides the option to change the speed automatically.
Speed Gear เป็นเยี่ยมมากความเร็วแฮ็คซอฟต์แวร์เพื่อเปลี่ยนเกมส์ต้องใช้ความเร็วที่มากมาย มันสามารถแฮคเข้าไปในความเร็วของทุกประเภทของเกมส์ Speed Gear เป็นเรื่องง่ายที่จะใช้คุณสามารถสื่อเป็นอย่างง่ายดายมารถใช้งานได้ hotkey เพื่อเพิ่มความเร็วเกมช้าลงหน่อเกมส์หรือปรับเกมต้องการมีนัดอย่างรวดเร็วคุณรู้สึกส่วนใหญ่สบายใจด้วย
Speed Gear จะให้คุณแบรนด์ใหม่ประสบการณ์ในขณะที่กำลังเล่นเกมส์อยู่นะ ตัวอย่างเช่น; กับโปรแกรมนี้คุณสามารถช้าลงหน่อกการเล่นเกมดังนั้นคุณสามารถเห็นรอยกระสุนเครื่องบินของและหลีกเลี่ยงมันอย่างง่ายดายนะ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: